ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

 آدم هر موقع که اراده کنه ناممکن از بين ميره.

باز  آی  به   بيگناهی      فرياد   حق   بلند   است

بگشا  به  لب  نمازی      گر واجبت دورنگ است.