همه چيز فراموش شدنی است.
ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

ساده است ستايش گلی ؛ چيدنش ؛ و از ياد بردن اينکه آبش بايد داد ...