ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

چه بايد کرد؟

مراسم عزای آيينه هاست.

چه بايد کرد؟

گاه گاهی

بايد آمد و ديد

جای پای روی سينه ام را

که هنوز بر جای ماندست

و زنده ام از لذت سوزشش

که هنوز يادگاريست از او

که هنگاه رفتنش بر سينه ام زد

و چه آسوده ام امروز

که او رفت و خوشبخت شد...