به علت سرعت پايين پرشين بلاگ و برخی محدوديتهای ديگه من تصميم گرفتم که به بلاگ فا کوچ کنم. البته وبلاگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
چه بايد کرد؟ مراسم عزای آيينه هاست. چه بايد کرد؟ گاه گاهی بايد آمد و ديد جای پای روی سينه ام را که هنوز بر جای ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید
می خواهم... توان آن داشته باشم که ادامه دهم از نو آغاز کنم اگر زمانه بر مرادم نگشت. زيبايی را ببينم هنگامی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
خیلیها اعتقاد دارن: خود کرده را تدبیر نیست. اگه واقعا اینطور باشه... چقدر زندگی کردن بدون سيامک سخته.   قلبت را بگشا و محدوديت را ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید

هيچ

آسمان دیگر ندارد ابر.نورها رنگ باختند.هست دیگر نیست.دیگر خاک به زمین نمیریزد.و تنها فکر میماند.آرزوی بازگشت دیربازیست که مرا میازارد.... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید
آذر 84
24 پست