يه چيز مسلمه.

خدا هميشه بوده و هست.

خدا رو اگه سعی کنی بشناسي با هر قدمی به عمق حقايق نزديکتر ميشی.

ولی اگه سعی کنی تصور رو به حقيقت نسبت بدی ...نمیشه!

/ 0 نظر / 6 بازدید