باری

 و همه ما نیز از سر عادت به دنیا آمدیم.

ای کاش آدمها به همان زیبایی که مینویسند زندگی کنند.

ای کاش آدمها به همان زیبایی که در دفتر خود مینوسیند - در دفتر دیگران هم بنویسند.

ونه از سر عادت خود را منزه و دیگران را ... بنامند.

گلدان را آب باید داد. 

 ساده است بهره جویی از انسانی. 

 دوست داشتنش بی احساس عشقی و فراموش کردنش. 

 که دیگر نمیشناسمش.

باری - زیستن سخت ساده است.

/ 2 نظر / 17 بازدید
شادی

دوست داشتن بی عشق ممکن نيست. تو هم زود قضاوت نکن. هيچکس هم از سر عادت به دنيا نيومده؛ تولدو مرگ واسه آدمهايی که توی اين دنيان عادت شده؛ اما تولد واسه کودکی که به دنيا مياد عادت نيست؛ بزرگترين موهبته و بزرگترين هديه و تنوع

سيامک

شادی جان به زبان آوردن هر جملهای به معنی اعتقاد داشتن به آن نيست. اگر زمانی به اين نتيجه برسم که از سر عادت زندگی ميکنم آن روز روز آخر زندگی منه. اين جمله رو من در جواب يکی از دوستان نوشتم. من سعی میکنم اصلا قضاوت نکنم - چه زود چه دیر. ولی نظر میدم. نظر در مورد عقاید آدما نه در مورد شخصیت اونها. تو هم زود قضاوت نکن.