خیلیها اعتقاد دارن:

خود کرده را تدبیر نیست. 
اگه واقعا اینطور باشه...

چقدر زندگی کردن بدون سيامک سخته.

 

قلبت را بگشا و محدوديت را از آن خودت بدان

نه يک احمق  بلکه خودت باش.

تجربه تلاش برای ادامه حيات!

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
کوچک

خدايی محدوديت خوب چيزيه ! من که حالم از اين همه آزادی بهم ميخوره !!!

.___HidDen-GiRl___.

خود کرده رو تدبير هست ... اين که پای لرز خربزه ای که خورده بشينه !‌