می خواهم...

توان آن داشته باشم که ادامه دهم

از نو آغاز کنم اگر زمانه بر مرادم نگشت.

زيبايی را ببينم هنگامی که ديگران ناتوان از ديدن آنند.

می خواهم...

اميد رويايی نو داشته باشم و شکيبا

تا رويايم همچنان ادامه يابد.

فرصتی بيابم تا به آن دست يابم

و خردمند آن گونه که به آينده چشم داشته باشم.

/ 0 نظر / 16 بازدید