خالص

به اعتقاد من<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

زيباترين احساس- خالص بودنه

خدا انسان رو زيبا خلق کرده. اگر کسی سعی کنه اين زيبايی ذاتی رو ناديده بگيره- هر چه تلاش کنه باز هم تصنعی ميشه.

من از کسی که ازم میخاد خودم نباشم دوری میکنم.

همه ما از خداييم و به خدا باز ميگرديم. اين جمله سرنوشت سازه. خيلی از ماها در نظر دیگران دريايی به نظر ميرسيم. ولی عمق اين دريا رو فقط خودمون ميدونيم. بهضی يک سانت بعضی هم هزاران فرسنگ!

ولی اگه دل خودمون راضی نباشه- دل کس ديگری هم راضی نيست. به نظر تناقض ميرسه ها؟ ولی نيست!. به قول آقای نجف دريابندری: حقيقت آن چيزيست که حقيقت پنداشته ميشود- تا زمانی که قصد اثبات يا ابطال آن را نداشته باشی. هر تلاشی برای اثبات آن به مرگش می انجامد.

حقيقت همون زيباييه و زيبايی همون حقيقته. و کمال اين دو در بهشت!!

/ 0 نظر / 9 بازدید