انتظار انتظار انتظار - چه کلمه جالبيه! تا حالا شده انتظارت پوچ باشه؟ منتظر چيزی که وقتی به پايان ميرسه ديگه زيباييشو از دست داده؟ بعضی چيزا زيباييشون به نداشتنشونه. يعنی ميشه يه روز ينفر منو دوست داشته باشه؟ يا اين يه رويای ديوانه واره؟

/ 0 نظر / 6 بازدید