همانگونه که دیگری نمی تواند بگوید چگونه احساسی نسبت به غروب زیبای خورشید داشته باشی ِ به همانگونه دیگری نمی تواند ِ بگوید که چگونه زندگی کنی.

تو آن هنرمندی ِ که باید با دستهای خود تندیس تجربه ها را تراش دهی.

/ 0 نظر / 8 بازدید